Tìm kiếm
Cần trục; Xe cẩu
Bánh lốp 25; 35; 90; 120... Tấn Bánh xích 30; 35; 45; 50... Tấn
Số điện thoại liên hệ: 098 818 6098
Thiết bị
Stt Hãng SX Model Năm SX Giá Hình Ảnh
1 CBKH70 0011 HITACHI KH70 1976 Liên hệ
2 CL1210138 TADANO TR250M Liên hệ
3 CBCCH500-2 26727 ISHIKAWAJIMA CCH500-2 1991 Liên hệ
4 BLDH600 NIPPON SHARYO DH600 Liên hệ
5 CBSC400 0011 SUMITOMO SC400 1996 Liên hệ
6 CBKH100-1 0386 HITACHI KH100-1 1977 Liên hệ
7 BA190 KATO KR250H Liên hệ
8 BAKR-25H-IIIL 2431731 KATO KR-25H-IIIL 1990 Liên hệ
9 BAKR-25H-V 0715192 KATO KR-25H-V 2001 Liên hệ
10 CF220 KOBELCO RK250-3 1994 Liên hệ
11 BA1510134 TADANO GR250N-2 2011 Liên hệ
12 CL1210134 KOBELCO T200 Liên hệ
13 CL1210135 KOBELCO T500 Liên hệ
14 CL1210136 P&H KOBELCO T200 Liên hệ
15 CL1210137 TADANO TL151 Liên hệ
16 CBCCH600S 26556 ISHIKAWAJIMA CCH600S 1987 Liên hệ
17 BRKH75 0108 HITACHI KH75 1982 Liên hệ
18 BH6 ISHIKAWAJIMA CCH500 Liên hệ
19 HGI21 P&H T900XL Liên hệ
20 CGMS070-2 4426 MITSUBISHI MS070-2 Liên hệ
« 1 2 3 »

Cần trục bánh xích HITACHI KH70

(Sức nâng: 22.5 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh lốp TADANO TR250M

(Sức nâng: 25,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục bánh xích IHI CCH500-2

(Sức nâng: 50.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích NIPPON SHARYO DH600

(Sức nâng: 60.0 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục (xe cẩu) bánh xích SUMITO SC400

(Sức nâng: 40.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục (xe cẩu) bánh xích HITACHI KH100-1

(Sức nâng: 30.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục (xe cẩu) KATO KR250H

(ĐÃ BÁN)

Cần trục (xe cẩu) KATO KR-25H-IIIL

(Sức nâng: 25,0 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục (xe cẩu) KATO KR-25H-V

(Sức nâng: 25,0 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục (xe cẩu) KOBELCO RK250-3

(Sức nâng: 25,0 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục (xe cẩu) TADANO GR250N-2

(ĐÃ BÁN)

Cần trục; Xe cẩu KOBELCO T200

(Sức nâng: 20 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục; Xe cẩu KOBELCO T500

(Sức nâng: 50 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục bánh lốp P&H T200

(Sức nâng: 20,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục bánh lốp TADANO TL151

(Sức nâng: 16,0 tấn)

LIÊN HỆ: 0918921807

Cần trục (xe cẩu) bánh xích IHI CCH600S

(Sức nâng: 60.0 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Cần trục bánh xích HITACHI KH75

(Sức nâng: 25 tấn)

(ĐÃ BÁN) 

Cần trục bánh xích IHI CCH500

(ĐÃ BÁN)

Cần trục bánh lốp P&H T900XL

(Sức nâng: 90.0 tấn)

Cần trục; Xe cẩu MITSUBISHI MS070-2

(Sức nâng: 2.9 tấn)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 22
Lượt truy cập: 2212039
Quảng cáo