Tìm kiếm
Máy đào bánh xích
Thiết bị
Stt Hãng SX Model Năm SX Giá Hình Ảnh
1 BUEX120-5 1E6-02494 HITACHI EX120-5 1996 Liên hệ
2 BSE200B 6353 CATERPILLAR E200B 1990 Liên hệ
3 BBSK045-N2 5035 KOBELCO SK045-N2 1989 Liên hệ
4 BUEX70LCK-5HG 054299 HITACHI EX70LCK-5HG 1997 Liên hệ
5 BUEX100 24215 HITACHI EX100 1989 Liên hệ
6 BUEX100-5 01341 HITACHI EX100-5 1996 Liên hệ
7 BUEX120 41571 HITACHI EX120-3 1994 Liên hệ
8 BUEX120-1 12H-17945 HITACHI EX120-1 1987 Liên hệ
9 BUSK03-N2 LE-9113 KOBELCO SK03-N2 Liên hệ
10 BBSK03-N2 LE-7938 KOBELCO SK03-N2 1988 Liên hệ
11 BUSK120-3 LP-14577 KOBELCO SK120-3 1996 Liên hệ
12 BUS160F 160FS-5329 SUMITOMO S160F 1989 Liên hệ
13 BBS260F 5854 SUMITOMO S260F 1988 Liên hệ
14 CCS265F2 707 SUMITOMO S265F2 1993 Liên hệ
15 BUSH350HD-2B 1120 SUMITOMO SH350HD-2B 1996 Liên hệ
16 BOS265F2 9215 SUMITOMO S265F2 1993 Liên hệ
17 BUS265F2 6703 SUMITOMO S265F2 1990 Liên hệ
18 BOE200B 11759 CATERPILLAR E200B 1991 Liên hệ
19 BOSH60B 1961 SUMITOMO SH60B 1994 Liên hệ
20 BOFX120 17270 FURUKAWA FX120 1987 Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »

Máy đào HITACHI EX120-5

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Máy đào CATERPILLAR E200B

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào bánh xích KOBELCO SK045-N2

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Máy đào HITACHI EX70LCK-5HG

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

LIÊN HỆ : 0988186098

Máy đào HITACHI EX100

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098

Máy đào HITACHI EX100-5

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

LIÊN HỆ: 09881861098

Máy đào HITACHI EX120-3

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098

Máy đào HITACHI EX120-1

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào KOBELCO SK03-N2

(Dung tích gầu: 0.3 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào KOBELCO SK03-N2

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

(ĐÃ BÁN)  

Máy đào KOBELCO SK120-3

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích SUMITOMO S160F

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích SUMITOMO S260F

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

(ĐÃ BÁN)  

Máy đào bánh xích SUMITOMO S265F2

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào SUMITOMO SH350HD-2B

(Dung tích gầu: 1.2 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào SUMITOMO S265F2

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào SUMITOMO S265F2

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào CATERPILLAR E200B

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào SUMITOMO SH60B

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào FURUKAWA FX120

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 13
Lượt truy cập: 2865838
Quảng cáo