Tìm kiếm
Máy đào bánh xích
Thiết bị
Stt Hãng SX Model Năm SX Giá Hình Ảnh
1 BC8 HITACHI EX225USRLCK Liên hệ
2 TCN1 HITACHI EX600H-5 Liên hệ
3 BC2 KATO KATO HD770SE-II 1985 Liên hệ
4 TCN5 KOMATSU PC128US-1 1998 Liên hệ
5 BCPC128UU-2 5154 KOMATSU PC128UU-2 1999 Liên hệ
6 LTL1 CATERPILLAR E70B 1989 Liên hệ
7 BUFX120-2 12N-37031 FURUKAWA FX120-2 1993 Liên hệ
8 CCEX60 107-1765... HITACHI EX60 1990 Liên hệ
9 LTL4 HITACHI UH025-7 1986 Liên hệ
10 BUUH025SR-7 106-0308 HITACHI UH025SR-7 Liên hệ
11 LTL6 HITACHI UH025SS-7 1984 Liên hệ
12 BU7 HITACHI UH035-7 1985 Liên hệ
13 BUEX120-5 1E6-02494 HITACHI EX120-5 1996 Liên hệ
14 BUHD250VII 6549 KATO HD250VII 1994 Liên hệ
15 BUHD250VII 6906 KATO HD250VII 1995 Liên hệ
16 BU26 HITACHI UH055-7 1986 Liên hệ
17 BU14101318 SUMITOMO S265F2 1991 Liên hệ
18 BUSH75X-2 075X2-1567 SUMITOMO SH75X-2 2001 Liên hệ
19 BUZX225USR 109881 HITACHI ZX225USR 2004 Liên hệ
20 BSE200B 6353 CATERPILLAR E200B 1990 Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »

Máy đào HITACHI EX225USRLCK

(Dung tích gầu: 0.80 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích HITACHI EX600H-5

(ĐÃ BÁN)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào KATO HD770SE-II

(ĐÃ BÁN)

Máy đào bánh xích KOMATSU PC128US-1

(ĐÃ BÁN)

Máy đào KOMATSU PC128UU-2

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích CATERPILLAR E70B

(ĐÃ BÁN)

Máy đào FURUKAWA FX120-2

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích HITACHI EX60

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích HITACHI UH025-7

(ĐÃ BÁN)

Máy đào bánh xích HITACHI UH025SR-7

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích HITACHI UH025SS-7

(ĐÃ BÁN)

Máy đào HITACHI UH035-7

(ĐÃ BÁN)

Máy đào HITACHI EX120-5

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Máy đào KATO HD250VII

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào KATO HD250VII

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào HITACHI UH055-7

(ĐÃ BÁN)

Máy đào SUMITOMO S265F2

(ĐÃ BÁN)

Máy đào SUMITOMO SH75X-2

(Dung tích gầu: 0.28 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào HITACHI ZX225USR

(Dung tích gầu: 0.80 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào CATERPILLAR E200B

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 13
Lượt truy cập: 2213443
Quảng cáo