Tìm kiếm
Danh mục
Máy đào bánh xích
Thiết bị
Stt Hãng SX Model Năm SX Giá Hình Ảnh
1 BUEX120-5 1E6-02494 HITACHI EX120-5 1996 Liên hệ
2 BSE200B 6353 CATERPILLAR E200B 1990 Liên hệ
3 BBSK045-N2 5035 KOBELCO SK045-N2 1989 Liên hệ
4 BUEX70LCK-5HG 054299 HITACHI EX70LCK-5HG 1997 Liên hệ
5 BUEX100 24215 HITACHI EX100 1989 Liên hệ
6 BUEX100-5 01341 HITACHI EX100-5 1996 Liên hệ
7 BUEX120-1 12H-17945 HITACHI EX120-1 1987 Liên hệ
8 CGSK030 PW03409 KOBELCO SK030 1999 Liên hệ
9 BUSK120-3 LP-14577 KOBELCO SK120-3 1996 Liên hệ
10 BUS160F 160FS-5329 SUMITOMO S160F 1989 Liên hệ
11 BBS260F 5854 SUMITOMO S260F 1988 Liên hệ
12 CGZX210LCK-3 205485 HITACHI ZX210LCK-3 2007 Liên hệ
13 BUSH350HD-2B 1120 SUMITOMO SH350HD-2B 1996 Liên hệ
14 CGZX350H-3 53287 HITACHI ZX350H-3 2007 Liên hệ
15 BUS265F2 6703 SUMITOMO S265F2 1990 Liên hệ
16 BOE200B 11759 CATERPILLAR E200B 1991 Liên hệ
17 BOSH60B 1961 SUMITOMO SH60B 1994 Liên hệ
18 BOFX120 17270 FURUKAWA FX120 1987 Liên hệ
19 CGE110B 9HF02878 CATERPILLAR E110B 1991 Liên hệ
20 BOUH04-5 13489 HITACHI UH04-5 1983 Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »

Máy đào HITACHI EX120-5

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Máy đào CATERPILLAR E200B

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào bánh xích KOBELCO SK045-N2

Gấu 0.45 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Máy đào HITACHI EX70LCK-5HG

Gấu 0.28 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Máy đào HITACHI EX100

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

ĐÃ BÁN

Máy đào HITACHI EX100-5

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

LIÊN HỆ: 09881861098

Máy đào HITACHI EX120-1

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy Đào KOBELCO SK030

Gầu 0.08 m3

LIÊN HỆ: 0988186098

Máy đào KOBELCO SK120-3

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích SUMITOMO S160F

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích SUMITOMO S260F

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

(ĐÃ BÁN)  

Máy Đào HITACHI ZX210LCK-3

Gấu 0.8 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Máy đào SUMITOMO SH350HD-2B

(Dung tích gầu: 1.2 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy Đào HITACHI ZX350H-3 53287

Gấu 1.38 m3, Hoạt Động Tốt

LIÊN HỆ: 0988186098

Máy đào SUMITOMO S265F2

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào CATERPILLAR E200B

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào SUMITOMO SH60B

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào FURUKAWA FX120

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy Đào CATERPILLAR E110B

Gấu 0.4 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Máy đào HITACHI UH04-5

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

ĐÃ BÁN 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 92
Lượt truy cập: 4840795
Quảng cáo