Tìm kiếm
Danh mục
Máy đào bánh xích
Thiết bị
Stt Hãng SX Model Năm SX Giá Hình Ảnh
1 BUEX120-5 1E6-02494 HITACHI EX120-5 1996 Liên hệ
2 BSE200B 6353 CATERPILLAR E200B 1990 Liên hệ
3 BBSK045-N2 5035 KOBELCO SK045-N2 1989 Liên hệ
4 BUEX70LCK-5HG 054299 HITACHI EX70LCK-5HG 1997 Liên hệ
5 BUEX100 24215 HITACHI EX100 1989 Liên hệ
6 BUEX100-5 01341 HITACHI EX100-5 1996 Liên hệ
7 BUEX120-1 12H-17945 HITACHI EX120-1 1987 Liên hệ
8 CGSK030 PW03409 KOBELCO SK030 1999 Liên hệ
9 BUSK120-3 LP-14577 KOBELCO SK120-3 1996 Liên hệ
10 BUS160F 160FS-5329 SUMITOMO S160F 1989 Liên hệ
11 BBS260F 5854 SUMITOMO S260F 1988 Liên hệ
12 CGZX210LCK-3 205485 HITACHI ZX210LCK-3 2007 Liên hệ
13 CGZX350H-3 53287 HITACHI ZX350H-3 2007 Liên hệ
14 BUS265F2 6703 SUMITOMO S265F2 1990 Liên hệ
15 CGE110B 9HF02878 CATERPILLAR E110B 1991 Liên hệ
16 VIMM30B MITSUBISHI MM30B Liên hệ
17 PC200-6 88475 KOMATSU PC200-6 1995 Liên hệ
18 CGZX200 109823 HITACHI ZX200 2004 Liên hệ
19 BPEX300 4922 HITACHI EX300 1992 Liên hệ
20 BPSK330LC U0263 KOBELCO SK330LC Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »

Máy đào HITACHI EX120-5

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Máy đào CATERPILLAR E200B

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào bánh xích KOBELCO SK045-N2

Gấu 0.45 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Máy đào HITACHI EX70LCK-5HG

Gấu 0.28 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Máy đào HITACHI EX100

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

ĐÃ BÁN

Máy đào HITACHI EX100-5

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

LIÊN HỆ: 09881861098

Máy đào HITACHI EX120-1

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy Đào KOBELCO SK030

Gầu 0.08 m3

LIÊN HỆ: 0988186098

Máy đào KOBELCO SK120-3

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích SUMITOMO S160F

(Dung tích gầu: 0.25 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh xích SUMITOMO S260F

(Dung tích gầu: 0.4 m3)

(ĐÃ BÁN)  

Máy Đào HITACHI ZX210LCK-3

Gấu 0.8 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Máy Đào HITACHI ZX350H-3 53287

Gấu 1.38 m3, Hoạt Động Tốt

LIÊN HỆ: 0988186098

Máy đào SUMITOMO S265F2

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy Đào CATERPILLAR E110B

Gấu 0.4 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

Máy Đào MITSUBISHI MM30B

Gấu 0.08 m3, Hoạt Động Tốt

LIÊN HỆ: 0988186098

MÁY ĐÀO KOMATSU PC200-6

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

LIÊN HỆ: 0988186098 

Máy Đào HITACHI ZX200

Gấu 0.8 m3, Hoạt Động Tốt

ĐÃ BÁN

MÀY ĐÀO HITACHI EX300

(Dung tích gầu: 1.2 m3)

ĐÃ BÁN 

Máy đào KOBELCO SK330LC

(Dung tích gầu: 1.4 m3)

ĐÃ BÁN 

Thống kê truy cập
                  Đang online: 50
Lượt truy cập: 5006491
Quảng cáo