Tìm kiếm
Máy đào (Xe Cuốc) bánh lốp
Dung tích gầu < 0.5 m3 Dung tích gầu > 0.5 m3
Số điện thoại liên hệ: 098 818 6098
Thiết bị
Stt Hãng SX Model Năm SX Giá Hình Ảnh
1 CF110 IHI ISW190 Liên hệ
2 BP115 KOMATSU PW210-1 Liên hệ
3 BZ070 KOBELCO SK100W 1990 Liên hệ
4 BM080 UOTANI KLG-6000 Liên hệ
5 BZ060 KOMATSU PW150-1 1990 Liên hệ
6 BH1 CATERPILLAR 224 Liên hệ
7 BH20 KOMATSU PW130ES-6K Liên hệ
8 THQ1 DAEWOO SL140W-V Liên hệ
9 THQ2 DAEWOO DH07W 1989 Liên hệ
10 THQ3 DAEWOO DH016W Liên hệ
11 THQ4 DAEWOO SL50W-III 1995 Liên hệ
12 THQ6 DAEWOO SL130W-V 2002 Liên hệ
13 THQ7 DAEWOO SL130W-V 2001 Liên hệ
14 THQ8 DAEWOO SL130W-V 2003 Liên hệ
15 THQ9 DAEWOO SL140W-V 2003 Liên hệ
16 THQ10 DAEWOO SL170W-3 1997 Liên hệ
17 THQ11 DAEWOO SL200W 1994 Liên hệ
18 THQ12 DAEWOO SL200W-III 1996 Liên hệ
19 THQ22 HYUNDAI RB1300W 1997 Liên hệ
20 THQ23 HYUNDAI ROBEX2000W-3 2000 Liên hệ
« 1 2 3 »

Máy đào (xe cuốc) IHI ISW190

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

LIÊN HỆ: 0903778636

Máy đào KOMATSU PW210-1

(ĐÃ BÁN)

Máy đào KOBELCO SK100W

(ĐÃ BÁN)

Máy đào (xe cuốc) bánh lốp UOTANI KLG-6000

(Dung tích gầu: 0.6 m3)

LIÊN HỆ: 0903724508

Máy đào (xe cuốc) KOMATSU PW150-1

(ĐÃ BÁN)

Máy đào (xe cuốc) CATERPILLAR 224

(ĐÃ BÁN)

Máy đào bánh lốp KOMATSU PW130ES-6K

(ĐÃ BÁN)

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL140W-V

(Dung tích gầu: 0.58 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO DH07W

(Dung tích gầu: 0.66 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO DH016W

(Dung tích gầu: 0.16 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL50W-III

(Dung tích gầu: 0.156 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL130W-V

(Dung tích gầu: 0.5 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL130W-V

(Dung tích gầu: 0.5 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL130W-V

(Dung tích gầu: 0.5 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL140W-V

(Dung tích gầu: 0.58 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL170W-3

(Dung tích gầu: 0.66 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL200W

(Dung tích gầu: 0.75 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL200W-III

(Dung tích gầu: 0.75 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp HYUNDAI RB1300W

(Dung tích gầu: 0.45 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp HYUNDAI ROBEX2000W-3

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Thống kê truy cập
                  Đang online: 29
Lượt truy cập: 900076
Quảng cáo