Tìm kiếm
Máy đào (Xe Cuốc) bánh lốp
Thiết bị
Stt Hãng SX Model Năm SX Giá Hình Ảnh
1 CF110 IHI ISW190 Liên hệ
2 BCPW180-7K K40030 KOMATSU PW180-7K 2005 Liên hệ
3 BP115 KOMATSU PW210-1 Liên hệ
4 BZ070 KOBELCO SK100W 1990 Liên hệ
5 BMKLG-6000 UOTANI KLG-6000 Liên hệ
6 BZ060 KOMATSU PW150-1 1990 Liên hệ
7 CRRB2200W-2 10463 HYUNDAI ROBEX2200W-2 1997 Liên hệ
8 BH1 CATERPILLAR 224 Liên hệ
9 BH20 KOMATSU PW130ES-6K Liên hệ
10 BYSL140W-V DAEWOO SL140W-V Liên hệ
11 BYDH07W 0387 DAEWOO DH07W 1989 Liên hệ
12 BYDH016W 0072 DAEWOO DH016W Liên hệ
13 BYSL50W-III 0119 DAEWOO SL50W-III 1995 Liên hệ
14 BYSL130W-V 3289 DAEWOO SL130W-V 2002 Liên hệ
15 BYSL130W-V 2450 DAEWOO SL130W-V 2001 Liên hệ
16 BYSL130W-V 3407 DAEWOO SL130W-V 2003 Liên hệ
17 BYSL140W-V 1045 DAEWOO SL140W-V 2003 Liên hệ
18 SL170W-3 0329 DAEWOO SL170W-3 1997 Liên hệ
19 BYSL200W 0887 DAEWOO SL200W 1994 Liên hệ
20 BYSL200W-III 0358 DAEWOO SL200W-III 1996 Liên hệ
« 1 2 3 »

Máy đào (xe cuốc) IHI ISW190

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào bánh lốp KOMATSU PW180-7K

(Dung tích gầu: 0.7 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào KOMATSU PW210-1

(ĐÃ BÁN)

Máy đào KOBELCO SK100W

(ĐÃ BÁN)

Máy đào (xe cuốc) bánh lốp UOTANI KLG-6000

(Dung tích gầu: 0.6 m3)

(ĐÃ BÁN) 

Máy đào (xe cuốc) KOMATSU PW150-1

(ĐÃ BÁN)

Máy đào HYUNDAI ROBEX2200W-2

(Dung tích gầu: 0.9 m3)

LIÊN HỆ: 098.81.86.098 

Máy đào (xe cuốc) CATERPILLAR 224

(ĐÃ BÁN)

Máy đào bánh lốp KOMATSU PW130ES-6K

(ĐÃ BÁN)

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL140W-V

(Dung tích gầu: 0.58 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO DH07W

(Dung tích gầu: 0.66 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO DH016W

(Dung tích gầu: 0.16 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL50W-III

(Dung tích gầu: 0.156 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL130W-V

(Dung tích gầu: 0.5 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL130W-V

(Dung tích gầu: 0.5 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL130W-V

(Dung tích gầu: 0.5 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL140W-V

(Dung tích gầu: 0.58 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL170W-3

(Dung tích gầu: 0.66 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL200W

(Dung tích gầu: 0.75 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Máy đào bánh lốp DAEWOO SL200W-III

(Dung tích gầu: 0.75 m3)

LIÊN HỆ: 0903833391

Thống kê truy cập
                  Đang online: 36
Lượt truy cập: 2342649
Quảng cáo